Klachtenregeling

Bazalt Groep streeft ernaar afspraken zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat je, als klant, niet tevreden bent over Bazalt Groep.

 

Wanneer zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij je deze ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. Je stelt ons daardoor namelijk in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.

 

Je kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij het directiesecretariaat Bazalt Groep, via telefoon nummer 088-5570570, of via e-mail: klachten@bazaltgroep.nl.

 

Denk je eraan minimaal de volgende gegevens aan ons door te geven: je naam en contactgegevens en een omschrijving van het feit waarop de klacht betrekking heeft. Het kan zijn dat je telefonisch een klacht aan ons doorgeeft, en dat wij deze direct samen met je kunnen afhandelen. In dat geval is daarmee je klacht afgehandeld.

 

In alle andere gevallen ontvang je van ons binnen drie dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht. Het directiesecretariaat wint inlichtingen over je klacht in. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kun je van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij je uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie.
Wij streven naar een onderlinge oplossing van uw klacht. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de wijze waarop wij je klacht hebben afgehandeld.

 

Je kunt je dan wenden tot de Commissie van Beroep van EDventure. EDventure is de belangen- en werkgeversorganisatie van de centra voor educatieve dienstverlening. De commissie van beroep onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Wel kunnen beide partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de bevoegde rechter. Je kunt de volledige klachtenregeling van EDventure, alsmede de adresgegevens van de Commissie van Beroep, inzien op de website van EDventure.

 

Vastgesteld en daarmee ingaande 1 juli 2013.