Hoe praat je met een collega als het niet lekker loopt met een leerling?

Een van de opdrachten van passend onderwijs is dat je ieder kind de zorg en ondersteuning geeft die het verdient. Maar soms zijn er leerlingen waarvan je als leraar niet meteen weet wat de beste aanpak is. Waarom loopt het niet goed met dit kind? Wat heeft dit kind nodig? Als die vragen spelen, is het tijd voor een goed gesprek. Bijvoorbeeld met een collega of met de IB’er.

 

Hoe voer je zo’n collegiale dialoog?
Dat lijkt evident, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. Je wilt een open en diepgaand gesprek dat inzicht geeft in de mogelijkheden, en dat resulteert in een hanteerbaar plan van aanpak.  Wat je niet wilt: een gesprek dat van de hak op de tak springt, waardoor belangrijke zaken vergeten worden. Een gesprek dat gaat over schuld of verwijten. Of een gesprek dat uitmondt in een omslachtige papierwinkel, waardoor de moed je bij voorbaat al in de schoenen zakt.    

 

Zes stappen
In zo’n geval helpt het Dialooginstrument HGW. Dit Dialooginstrument werd samen met een aantal scholen uit Breda ontwikkeld. Het ziet eruit als een spel: met een spelbord (Dialoogveld) en kaartjes. De kaartjes verwoorden een aantal onderwijsbehoeften en bijpassende leraarvaardigheden. Zo weet je zeker dat je niks vergeet. Het Dialooginstrument structureert het gesprek in 6 stappen:

  1. Welke factoren stimuleren of belemmeren het functioneren van deze leerling? Daarbij wordt gekeken naar de domeinen: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid.
  2. Wat is het doel dat je met deze leerling wilt bereiken?
  3. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? 
  4. Hoe is de mindset: is er energie om af te stemmen op de behoeften van deze leerling?
  5. Welke leraarvaardigheden passen bij de benoemde onderwijsbehoeften? 
  6. Heeft de leraar deze vaardigheden in huis of is daarbij hulp/scholing nodig?
  7. Hoe ziet dan het plan van aanpak eruit?

 

 

Vervolgens leg je de afspraken eenvoudig vast door een foto te maken van het Dialoogveld en de gekozen kaartjes. Na 6 weken is er een vervolgafspraak om de aanpak te evalueren. In dit filmpje krijg je een beeld van het Dialooginstrument.

button-Bekijk-filmje

 

 

Dook Kopmels                                           Anne-Marie Dogger
Manager Educatieve Uitgaven                 Manager Educatieve Uitgaven

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.