Loopt het niet lekker met een leerling?

Vijf stappen om te komen tot een werkende aanpak

Heb je ook een leerling met wie het niet lekker loopt? Je wilt passend onderwijs bieden en probeert van alles, maar wat is de beste aanpak?

Het helpt om niet in je eentje te blijven worstelen, maar hulp in te schakelen van een collega, de schoolleider of IB’er. Samen nadenken levert meer op - zeker als je die dialoog structuur geeft.

 

Deze 5 stappen bieden houvast:

  1. Beschrijf welke factoren het leren bij deze leerling stimuleren of juist belemmeren.
  2. Stel vast welke onderwijsbehoefte(n) de leerling heeft.
  3. Welke leraarvaardigheden horen daarbij? (bijv: ‘Een leraar die nadruk legt op wat goed gaat’)
  4. Ga na of jij die leraarvaardigheden in huis hebt. Misschien heb je hulp of scholing nodig?
  5. Bespreek een plan van aanpak.

 

Het Dialooginstrument HGW kan je helpen bij het voeren van dit gesprek. Het bestaat uit een spelbord (dialoogveld) met kaartjes waarop onderwijsbehoeften, leraarvaardigheden en mindsetvragen staan. Daarmee krijgt de dialoog structuur en diepgang.

 

We weten uit de praktijk dat dit werkt, omdat het Dialooginstrument in de praktijk is ontwikkeld. Samen met enkele scholen. Die scholen zeggen onder meer:

 

“Het heeft me geholpen om de leerling goed te begrijpen. Ik weet nu beter hoe ik kan afstemmen en wat daarvoor nodig is.”

“Heerlijk om na de dialoog niet weer een formulier te hoeven invullen met een plan van aanpak. Een foto van het dialoogveld volstaat!”

“Als directeur merk ik dat we met het Dialooginstrument het reflectief vermogen van collega’s kunnen versterken.”

 

Wil je meer weten?

Lees het artikel dat eerder verscheen in het Tijdschrift Intern Begeleiders, of bekijk het filmpje.

 

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.