Wat leren je leerlingen van hun cijfer?

Wat wil je bereiken als je het werk van leerlingen beoordeelt? Dat leerlingen weten of ze een voldoende hebben? Of dat leerlingen weten hoe ze verder kunnen komen in hun leerproces?

 

Leren betekent natuurlijk dat leerlingen zich ontwikkelen. Het zou prachtig zijn als alle leerlingen die een toets terugkrijgen, proberen te ontdekken wat hun fouten waren en wat ze daarvan kunnen leren. Maar zo gaat het meestal niet. Vaak gaat het zo: een leerling krijgt een cijfer, slaakt een zucht van verlichting als het een voldoende is, gooit de toets weg en gaat verder met nieuwe lesstof. Soms hebben leerlingen geen enkel idee hoe ze het anders of beter hadden kunnen doen. En soms menen ze dat ‘een voldoende scoren’ het ultieme leerdoel was.

 

Je kunt dit ondervangen met formatieve assessment. Formatief betekent dat je vormend bezig bent: alles is erop gericht om leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Dat gebeurt op diverse manieren. Met vragen, opdrachten, feedback (van de leraar maar ook van klasgenoten) en zelf-evaluatie leren leerlingen hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Het leerproces wordt voor hen inzichtelijk. We noemen dat ook wel: het leren zichtbaar maken.

 

Dat vereist 3 dingen:

  • Leerlingen weten wat het leerdoel is.
  • Leerlingen weten waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel (wat kan ik al en wat nog niet?).
  • Leerlingen weten welke stappen ze kunnen zetten om het leerdoel te bereiken.

 

Voor jou als leraar betekent dit:

  • Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en dat breng je helder over.
  • Je peilt voortdurend wat je leerlingen al weten en begrijpen.
  • Je gebruikt die feiten om je leerlingen verder te helpen in hun leerproces.

 

Hoe je dat toepast in je lessen, is te lezen in de nieuwe Bazalt-uitgave Formatieve assessment integreren in de praktijk van Dylan Wiliam en Siobhán Leahy. Het boek belicht 5 kernstrategieën voor formatieve assessment. Deze strategieën zijn uitgewerkt in 24 praktische technieken, waarbij talloze tips worden gegeven. Zo kun je stap voor stap je manier van lesgeven aanpassen.

 

In een extra hoofdstuk lichten 3 Nederlandse docenten (voortgezet onderwijs) toe hoe zij al werken met elementen van formatieve assessment.

 

 

Het boek inkijken? Download gratis een deel uit Formatieve assessment integreren in de praktijk.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.