Waarom neem je toetsen af? Waarom wil je meten wat leerlingen kunnen en kennen?
a. Omdat je het geleerde wilt controleren of beoordelen.
b. Omdat je de informatie direct wilt inzetten om de leerling verder te helpen in zijn leerproces.
Er zijn onderzoeken die laten zien dat complimenten geven een negatief effect kan hebben op de leerresultaten. Hoe zit dat precies? Wanneer werken complimenten averechts?
Wat wil je bereiken als je het werk van leerlingen een cijfer geeft? Dat leerlingen weten of ze een voldoende hebben? Of dat ze weten hoe ze verder kunnen komen in hun leerproces?
Formatief evalueren – wellicht hoor je de term ook steeds vaker. Want formatief evalueren is superkrachtig om leerlingen beter te laten leren, blijkt uit onderzoek. Maar wat is het dan?