Feedback geven is een van de krachtigste middelen om leerlingen verder te helpen in leerproces, mits je de juiste feedback geeft op de juiste manier. Dat is niet altijd eenvoudig: dezelfde feedback kan in verschillende situaties een heel andere uitwerking hebben.

Fijn hè, als iemand zegt dat je iets goed hebt gedaan. Als je waardering krijgt voor je werk, in de vorm van een complimentje.

Dat vinden leerlingen ook. En toch… Toch zijn er onderzoeken die laten zien dat complimenten geven een negatief effect kan hebben op de leerresultaten. Hoe zit dat precies?